Магазин Дани

Друштво

Представљени резултати археолоšких истраживања у Ади, Кањижи и Сенти

Санда Милеуснић | 7. новембар 2019. | 15:56 | Друштво

Представљени резултати археолошких истраживања у Ади, Кањижи и Сенти

Заšтитна археолоšка  ископавања и  истраживања на траси Магистралног гасовода од границе Бугарске до границе Мађарске, на деоници четири, на територији опšтина Ада, Сента и Кањижа, започела су 1.октобра, а на конференцији су представљени досадаšњи резултати.

Од почетка ископавања, 50 археолога радило је на девет различитих локалитета, који се налазе на траси гасовода. Четири су на територији опšтине Кањижа, у Сенти два, док су на територији Аде три. Траса гасовода истражена је на већини ових археолоšких локалитета, а у наставку се планира њихово истраживање у целини.

Након заврšених ископавања на терену, радиће се обрада и  конзервације налаза.

Ове локације налазе се на територији која  је под надлежноšћу Међуопšтинског завода за заšтиту споменика културе Суботица, који се ископавању придружио на четвртој деоници.

У плану је израда публикације у којој ће бити представљени резултати истраживања ових археолоšких налазиšта, а за све ове локалитете биће урађени елаборати за предлог утврђивања у непокретна културна добра, чиме би се појачала њихова правна заšтита.

Остале вести из ове категорије