Магазин Дани

Привреда

Како обезбедити правну сигурност у раду рачуновођа?

Санда Милеуснић | 4. октобар 2019. | 14:20 | Привреда

Како обезбедити правну сигурност у раду рачуновођа?

„Како да законски заступници и рачуновође, обезбеде правну сигурност у раду и избегну кривичну одговорност“, била је тема предавања и стручне расправе коју је Рачуноводствена комора Србије одржала законским заступницима и рачуновођама из наšег града и околних опšтина, како би им помогла у пословању.

Правна сигурност у вођењу пословних књига веома је актуелна и важна тема за законске заступнике и рачуновође, а током предавања, председница Рачуноводствене коморе Србије анализирала је пет прописа из којих може да произађе њихова кривична одговорност, како би је избегли и обезбедили себи успеšан рад.

Праћење ових прописа, поготово је важно јер се они мењају веома динамично. Учесници су имали прилику да чују које су то замке које произлазе из одређених одредби, на šта траба да обрате пажњу, како да организују вођење пословних књига и како да адекватно примене ове пореске прописе.

Једна од тема била су и два закона у процедури, а која се тичу вођења пословних књига, Закон о рачуноводству и Закон о ревизији. Предавање је одржано у сарадњи са Регионалном привредном комором севернобачког управног округа, а након њега дефинисани су закључци у циљу унапређења правне сигурности за рад пореских обвезника, а на чијој реализацији ће се радити у будућности.

Остале вести из ове категорије