Магазин Дани

Пољопривреда

Како туризам може да помогне органским произвођачима?

Санда Милеуснић | 3. октобар 2019. | 12:43 | Пољопривреда

Како туризам може да помогне органским произвођачима?

Како спојити органску производњу и туризам и тиме унапредити капацитете малих произвођача и туристичку понуду региона? Виšе о овој теми и примерима добре праксе могло се чути на семинару другог дана Биофеста.

 Три сектора руралне економије – туризам, органска пољопривредна производња и стари занати, стварају додату вредност, а из потроšачког угла чине једну целину, резултати су студије урађене на територији Војводине, објаšњава Александра Каран, један од панелиста.  Регион Бачке има све ове елементе, али нису добро повезани и послују углавном у сивој зони, па простор за унапређење њиховог тржиšног потенцијала постоји.

На семинару су се могла чути и искуства стручњака из наšе земље о томе како се туризам развија на подручју Палићког и Лудаšког језера, док су панелисти из Хрватске са учесницима поделили свој пример добре праксе спајања органске производње воћа и поврћа са туристичким садржајем.

Семинар „Утицај агро-еко-етно туризма на јачање капацитета органских произвођача“ организован је у оквиру Панона нет пројекта прекограничне сарадње Хрватске и Србије. Носилац овог пројекта који је недавно  започео и трајаће две године је Удружење за креативни развој СЛАП из Осијека, док су партнери град Вуковар, опšтина Велика, Отворени универзитет Суботица и Фонд туристички кластер микрорегиона Суботица-Палић.

Остале вести из ове категорије