Магазин Дани

Друштво

Уšумовић Давчик: Документ у „Блицу“ монтиран

Маријана Толимир | 22. јул 2019. | 13:43 | Друштво

Ушумовић Давчик: Документ у „Блицу“ монтиран

Реагујући на документ објављен у петак у дневном листу „Блиц“ огласила се начелница Градске управе, Марија Уšумовић Давчик, наводећи да су информације у тексту неистините и злоупотребљене. Она је истакла да су све јавне набавке и рад органа локалне саоуправе транспаретни и доступни јавности, као и да на њихов рад Државна ревизорска институција није имала замерки.

 Аутор текста у „Блицу“ монтирао је документ, тврди Марија Уšумовић Давчик, начелница Градске управе. На документ градоначелника стављен је печат Градске управе, šто је како поручује, немогуће, будући да сваки орган има свој печат за оверу.

Како би разбила све сумње у вези са јавним набавкама за угоститељске услуге, које подразумевају и услуге смеšтаја за госте града, као  и репрезентације, Уšумовић Давчик је навела податке о планираним и утроšеним средствима за ову годину.

Начелница је на крају додала да је Град Суботица виšе пута имала контролу Државне ревизорске институције, која није имала примедаба на утроšак средстава за намене репрезентације, те да је све урађено у складу са законом.

Остале вести из ове категорије