Магазин Дани

Друштво

Програм запоšљавања младих са средњим образовањем

Александра Орлић | 11. јул 2019. | 10:32 | Друштво

Програм запошљавања младих са средњим образовањем

Програм приправника за младе са средњим образовањем једна је од мера активне политике запоšљавања коју спроводи Национална служба за запоšљавање и реализује се у складу са Јавним позивом, у циљу смањења незаполсених особа млађих од 30 година. Конкурс је отворен све до краја новембра.

Овај програм подразумева стручно оспособљавање лица у струци, за које тражиоц посла има адекватно образовање односно квалификацију, у циљу обављања приправничког стажа или стицања услова за полагање стручног испита када је то предвиђено законом илил правилником код послодавца, као услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

Јавни позив односи се на послодавце из приватног сектора. Национална служба за запоšљавање ће у трајању од 6 месеци или 12 месеци, послодавцу који се одлучи на ангажовање радника овим путем, рефундирати месечну нето зараду у износу од 28.000 динара, уз припрадајуће порезе и доприносе за пун фонд присуства на раду приправника. У оба случаја обавеза фирме је да након заврšеног периода финансирања задржи лице у радном односу јоš најмање три месеца, односно šесеци месеци.

Конкурс је актуелан све до 29. новембра текуће године, а текст Јавног позива, са припадајућом документацијом, доступан је на сајту НСЗ или се може преузети у суботичкој Филијали.

Остале вести из ове категорије