Магазин Дани

Привреда

Јавни радови и ове године у Суботици

Редакција Дани | 13. јун 2019. | 09:56 | Привреда

Јавни радови и ове године у Суботици

На територији Града Суботице ове године ће бити организовани јавни радови као једна од мера активне политике запоšљавања, којом Град у сарадњи са суботичком филијалом Националне службе за запоšљавање  подстиче радно ангажовање  незапослених лица са територије Града Суботице која се налазе на  евиденцији незапослених Националне службе за запоšљавање. Град Суботица јавне радове организује у сарадњи са суботичком фиљалом НСЗ,  на основу потписаног Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запоšљавања за 2019. годину. За реализовање ове мере у буджету града је обезбеђено око 7,5 милиона динара. Јавни радови биће организовани  у областима одржавања и заšтите животне средине и природе, као и социјалних, хуманитарних и културних делатности. Право учеšћа на јавном конкурсу за спровођење и организовање јавних радова имају извођачи са територије Града Суботице.: јавна комунална предузећа, установе социјалне заšтите и установе културе. Јавни конкурс биће објављен 14. 06. 2019 године у листовима „Хрватска ријеч”, “Магyар сзó” и “Суботичке новине“, као и на сајту Града Суботице www. суботица.рс и сајту Националне службе за запоšљавање www.нсз.гов.рс . Захтев са бизнис планом може се преузети са поменутих сајтова као и у суботичкој филијали НСЗ, где се могу добити и додатне информације. Јавни позив је отворен осам дана од дана објављивања, а Захтев са бизнис планом се предаје у два примерка суботичкој филијали НСЗ.

Остале вести из ове категорије