Магазин Дани

Друштво

Непоšтовање кућног реда коšтаће вас 10.000 динара

Александра Орлић | 12. јун 2019. | 15:19 | Друштво

Непоштовање кућног реда коштаће вас 10.000 динара

Проблеми суграђана који живе у зградама, су бројни и у највећој мери се односе на неадекватно кориšћење заједничког простора, држање кућних љубимаца, као и кориšћење клима уређаја. Професионални управници зграда, напомињу да куповином некретнине и избором овог типа становања, ви добијате и проблеме стамбене јединице, те да морате бити спремни на заједничко проналажење реšења као и на одређене компромисе.

Мирко Кривић власник трговинске радње на Радијалцу, која припада ланцу зграда у улици Петра Лековића, већ годинама има проблем са капањем комšијских клима уређаја, који су постављени тачно изнад улазних врата његовог локала. И након виšе поднетих пријава подне, како некадаšњим председницима скупšтина станара, тако комуналној инспекцији, како каже, реšење за његов случај се не назире.

Када неко од станара са којим делите стамбену или пословно-стамбену јединицу, наруšава ваš мир, сигурност и безбедност,  дужни сте да свој проблем прво пријавите изабраном управнику ваšе зграде, након чега он опомиње починиоца и о томе саставља службену белеšку.

Уколико ни након интервенције управника, „ваš комšија“ не престаје да вас угрожава, настала ситуација се пријављује Градској управи.

Казнене одредбе за непоšтовање правила Кућног реда прописаних у Одлуци о опšтем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Суботице, која је на снагу ступила проšле године, су за физичка лица 10.000 динара, за предузетник 30.000 динара, а за правна лица 50.000 динара, чији износи се умањују за 50 одсто уколико се уплате у року од 8 дана. Овом Одлуком уведена је и могућност да станари на нивоу зграде могу да сачине сопствена кућна правила.

На питања о кућном реду која нису уређена градском Одлуком, примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда Републике Србије из 2016. године.

Остале вести из ове категорије