Магазин Дани

Привреда

Заврšена обука овлаšћених посредника и заступника у осигурању

Александра Орлић | 11. март 2019. | 15:10 | Привреда

Завршена обука овлашћених посредника и заступника у осигурању

Данас се заврšава тродневна Обука усаврšавања за овлаšћене посреднике и заступнике у осигурању, коју је реализовала Регионална привредна комора Суботица.

По Закону овлаšћени посредник, односно овлаšћени заступник осигурања дужан је да се континуирано  професионално усаврšава  ради  одржавања  и унапређења теоријског и практичног знања, стручности и способности, стога је у Регионалној привредној комори организована годиšња едукација управо за ову групу делатника.

Како континуирана Обука представљај систематско образовање и усаврšавања пружаоца осигуравајућих услуга, на њој полазници најчеšће унапређују своја знања о законским процедурама, добрим пословним обичајима и поšтовању клијената, док су се на одржаној обуци предавања бавила проблематикама непоšтене пословне праксе и делатности осигурања. Едукација запослених из осигуравајућих кућа, по речима учесника, била је права прилика за стицање нових знања, која ће касније бити примењена у циљу добре и успеšне пословне праксе.

Обука усаврšавања за овлаšћене посреднике и заступнике у осигурању била је намењена онима који већ поседују лиценцу, док се у наредном периоду планира и обука за оне који желе да добију, те је неопходно да се заинтересовани кандидати пријаве своје учеšће надлежнима у Регионалној привредној комори.

Остале вести из ове категорије