Магазин Дани

Привреда

Време је за сигурну šтедњу у АИК Банци

Редакција Дани | 3. октобар 2018. | 10:37 | Привреда

Време је за сигурну штедњу у АИК Банци

Као домаћа и јака, АИК Банка је дуги низ година препозната као банка у коју клијенти имају пуно поверење и зато је по висини укупне šтедње међу водећим банкама у Србији. О актуелној акцијској понуди поводом Недеље šтедње, али и о разлозима због којих клијенти са сигурноšчу поверавају своју уšтеђевину АИК Банци, разговарали смо са Невенком Удицки, директорком Филијале Суботица.

Какву понуду је АИК Банка спремила својим šтедиšама поводом Недеље šтедње?

Дуги низ година АИК Банка је међу водећим банкама у Србији када је реч о понуди šтедних производа грађанима. Као и претходних година и ове године смо наšу понуду šтедних производа проšирили новим производом – ФЛЕКСИБИЛНА ОРОЧЕНА ŠТЕДНЈА у еврима, која омогућава šтедиšама да ороче своја средства на 12, 25 и 36 месеци по атрактивним номиналним каматним стопама уз могућност да у сваком тренутку, ако им новац затреба, могу да раскину уговор о орочењу и да за издржани период šтедње добију одговарајућу каматну стопу.

АИК Банка сада у својој понуди има ависта и флеxи šтедњу у еврима до 12 месеци, као и четири производа која се тичу орочене šтедње у еврима на рок од 12, 25 и 36 месеци. Својим šтедиšама смо понудили најбољи микс šтедних производа који у сваком смислу прати њихове потребе у погледу рочности улога, уложених износа, захтеване каматне стопе, расположивости, и префереираних канала дистрибуције на којима је могуће врšити исплате и уплате по основу šтедње.

На који начин АИК Банка подстиче šтедњу?

Слуšајући пажљиво своје клијенте настојимо да сагледамо све њихове захтеве и потребе, како бисмо на тај начин развили понуду савремених šтедних производа и услуга нудећи бројне иновације окренуте дигиталном банкарству и савременим каналима дистрибуције. Препознавање потреба клијената, уз понуду бројних иновација, чини АИК Банку већ дуги низ година једном од најуспеšнијих банака у Србији којој је велики број клијената поверио своју šтедњу.

Који је основни критеријум којим се грађани воде приликом одабира банке којој ће поверити своју šтедњу?

Грађани од банке, пре свега, траже сигурност, поверење, добар производ šтедње који одговара њиховим потребама, као и коректан однос банке према њима. Да би се придобило поверење грађана банка мора бити финансијски стабилна и поуздана, мора имати висок износ капитала и šирок спектар производа и услуга како би клијенти могли на најбољи могућ начин да задовоље своје потребе. Такође, параметри којима би грађани требало да се воде приликом одабира банке којој ће поверити своја средстава, свакако су и профитабилност банке, солвентност, ликвидност и савременост у смислу увођена нових сервиса на линији дигитализације, па све до личног контакта šтедиšе са службеником банке у филијали банке.

Остале вести из ове категорије