Магазин Дани

Привреда

„Пут до успеšног предузетника“

Маријана Толимир | 8. август 2018. | 13:33 | Привреда

„Пут до успешног предузетника“

У организацији Националне службе за запоšљавање, почела је дводневна обука „Пут до успеšног предузетника“ намењена лицима која самостално желе да започну посао. Ово је само једна од бројних услуга које НСЗ пружа незапосленим лицима.

 

Дејан Михалчић један је од 20 полазника обуке за самостално започињање посла, а пријавио се како каже, јер жели да добије средства на конкурсу. Намерава да отвори фирму која ће се бавити производњом пластичних компонената.

Обука за предузетниšтво намењена је онима који намеравају самостално да отпочну бизнис, а намеравају да користе подстицајна средства, односно субвенције за самозапоšљвање.Током обуке полазници ће добити основне иформације о могућностима и начину кориšћења субвенција, као и о каснијим условима кориšћења ових средстава. Осим тога, полазници ће моћи да провере оправданост своје пословне идеје, сагледају предности и ризике  предузетниšтва, спознају своје предузетничке склоности, информиšу се о поступку регистрације и актуелним законским прописима, вежбају попуњавање Захтева са бизнис планом који подносе. Ипак, како истичу у суботичкој Филијали НСЗ, најважнији део обуке је писање бизнис плана.

Обука важи до даљњег, напомињу из НСЗ, а изводи се у континуитету током целе године, у зависности од интересовања незапослених лица, као и актуелних конкурса.

Остале вести из ове категорије