Магазин Дани

Привреда

Преко омладинске задруге до джепарца

Маријана Толимир | 29. јул 2018. | 14:45 | Привреда

Преко омладинске задруге до джепарца

Прилика да се преко распуста заради који динар или чак джепарац за море, младима се пружа преко омладинских задруга. Одговоре на питања који су послови натраженији овог лета, али и колико су млади спремни да раде, потражили смо у Омладинској задрузи „Бизнис“.

 

Током летњих месеци најтраженији су, као и увек, сезонски радници, и то највиšе из угоститељске струке – конобари, šанкери, кувари. Траже се и радници у бутицима, као и они спремни за послове чиšћења и спремања. Међутим, према речима директора Омладинске задруге „Бизнис“, Веселина Стефановића, између потреба послодаваца и младих који су спремни на рад, постоји мали раскорак – најспремнији су да раде они најмлађи са најмање искуства, док послодавци траже већ готове раднике.

Преко задруге може да ради свако старости од 15 до 30 година – ту спадају ученици, студенти, као и незапослена лица која се налазе на евиденцији НСЗ, појаšњава Стефановић, и напомиње да су предности рада преко задруга бројне, а најважнија је свакако могућност да се заради, а да се у исто време не губи статус, било студентки, ученички или незапосленог лица.

Члан задруге ученик постаје прилажући фотокопију сведочанства или потврдом из šколе о заврšеној šколској години, као и документ из ког се види матични број, студенти уз индекс и личну карту, а незапослени са личном картом, потврдом саевиденције НСЗ и здравственом књижицом.  

Остале вести из ове категорије