Магазин Дани

Друштво

Нови конкурси НСЗ и Града

Редакција Дани | 13. јун 2018. | 12:28 | Друштво

Нови конкурси НСЗ и Града

Национална служба за запошљавање и Град Суботица расписују 15. јуна јавне позиве/конкурс по основу споразума о реализацији и спровођењу мера активне политике запошљавања, предвиђених локалним акционим планом запошљавања Града Суботице. Кроз ове јавне позиве, биће омогућено запошљавање 170 лица. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години, отворен је до 29. јуна док су јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години и јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање у 2018. години отворени од дана објављивања до утрошка средстава, а најкасније до 31. октобра. Комплетан текст јавног конкурса и јавних позива, у коме су наведени услови учешћа, потребна документација заподношење захтева, критеријуми на основу којих се доносе одлуке о избору, као и информације  у вези са закључивањем уговора доступан је на сајту  Националне службе за запошљавање: www.нсз.гов.рс као и сајту Града Суботице: www.суботица.рс. Информације се могу добити и у суботичкој Филијали НСЗ.

Остале вести из ове категорије