Магазин Дани

Друштво

Нови конкурси НСЗ и Града

Редакција Дани | 12. јун 2018. | 13:28 | Друштво

Нови конкурси НСЗ и Града

Национална служба за запоšљавање и Град Суботица расписују 15. јуна јавне позиве/конкурс по основу споразума о реализацији и спровођењу мера активне политике запоšљавања, предвиђених локалним акционим планом запоšљавања Града Суботице. Кроз ове јавне позиве, биће омогућено запоšљавање 170 лица. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2018. години, отворен је до 29. јуна док су јавни позив послодавцима за доделу субвенција за запоšљавање незапослених лица из категорија теже запоšљивих на новоотвореним радним местима у 2018. години и јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапоšљавање у 2018. години отворени од дана објављивања до утроšка средстава, а најкасније до 31. октобра. Комплетан текст јавног конкурса и јавних позива, у коме су наведени услови учеšћа, потребна документација заподноšење захтева, критеријуми на основу којих се доносе одлуке о избору, као и информације  у вези са закључивањем уговора доступан је на сајту  Националне службе за запоšљавање: www.нсз.гов.рс као и сајту Града Суботице: www.суботица.рс. Информације се могу добити и у суботичкој Филијали НСЗ.

Остале вести из ове категорије