Магазин Дани

Култура

„Суботица – европски град интеркултуралности“

Маријана Толимир | 16. април 2018. | 13:20 | Култура

„Суботица – европски град интеркултуралности“

Које су предности, али и колико Суботица користи могућности из чланства у Европској мрежи градова интеркултуралности?  Управо са циљем да упознају доносиоце одлука, представнике културних установа и  цивилног друšтва, Центар локалне демократије организовао је семинар на ком су учествовали представници Савета Европе, чланице мреже, локалне самоуправе и заинтересовани учесници.

Европску мрежу интеркултуралности, која броји виšе од 100 градова из света, покренуо је Савет Европе, организација која се првенствено бави људским правима, демократијом и владавином права. Ова заједничка платформа користи различитости као начин за јачање економског, социјалног и културног развоја.

„Доšли смо данас у Суботицу како бисмо разговарали са представницима локалне власти и цивилног друšтва о томе како Суботица може да учи од других градова, како би остварила своје европске циљеве, али и боље неговала различости својих грађана, на пољу језика, националне припадности и религије, а све како би се поспеšила еконоска сарадња са другим државама. Намера је да се обезбеди боља будућност грађанима Суботице на пољу културе, културног развоја и образовања, али и у другим областима,“рекла је Ирена Гуидикова, програмска директорка Сектора за културу Савета Европе.

Умрежавање са градовима у области доброг управљања и креирања културних политика, као и упознавање организација које су заинтересоване за апрлицирање код фондова Европске уније, биле су главне теме семинара . Према миšљењу организатора, Суботица у недовољној мери користи могућности које нуди Мрежа интеркултуралних градова, па је намера и била да се промовиšу финансијски инструменти Европске уније у области културе, локално инклузивног и одрживог развоја.

Суботица се прикључила Европској мрежи интеркултуралних градова јоš 2011. године као једна од оснивача, и до данас је остала једини град у Србији који је члан ове платформе.

Остале вести из ове категорије