Магазин Дани

Политика

Усвојени програми пословања ЈКП и ЈП

Маријана Толимир | 21. фебруар 2018. | 13:54 | Политика

Усвојени програми пословања ЈКП и ЈП

На редовном, 14. заседању Скупšтине града, одборници су већином гласова усвојили програме пословања јавних и јавно комуналних предузећа.

Програми пословања свих 12 јавних и јавно комуналних предузећа, као и друšтава са ограниченом одговорноšћу „Парк Палић“ и „Регионална депонија“ за 2018. годину наšли су се пред одборницима на првом заседању у овој години. За позицију, планови су стручно састављени.

И баš тако, опозиција је  и овај пут критиковала. Из Покрета грађанске Суботице кажу, планови су урађени по принципу „цопy – пасте“ у односу на претходне године, а недостаје им инвестициони сегмент.

 За заменика председника Скупšтине града, овакав коментар опозиције је злонамеран.

Осим планова, одборници су данас одлучивали и о именовању председника и чланова надзорних одбора у јавним и јавно комуналним предузећима, као и о одлукама које се односе на јавну канализацију, снабдевање водом, комунални отпад, одржавање чистоће, одвођење атмосферских вода и јавна паркиралиšта.

Остале вести из ове категорије