Магазин Дани

Друштво

Потписан уговор о финансирању пројекта "Заšтита биодиверзитета језера Палић и Лудаš"

Редакција Дани | 5. децембар 2017. | 15:27 | Друштво

Потписан уговор о финансирању пројекта "Заштита биодиверзитета језера Палић и Лудаш"

Град је за неšто виšе од годину дана испунио све предуслове за имплементацију пројекта „Заšтита биодиверзитета језера Палић и Лудаš“, šто је потврђено потписивањем уговора о финансирању између немачке КфВ банке, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града, ЈП „Палић Лудаš“ и ЈКП „Водовод и канализација“.

Приликом преузимања власти у јуну проšле године, ново руководство Града је по питању пројекта „Заšтита биодиверзитета језера Палић и Лудаš“ затекло незахвалну ситуацију–експропријација земљиšта које чини заšтитни појас око језера није била ни започета, ниједан предмет није био реšен. Неšто виšе од годину дана након тога, Град је урадио све šто је требало да би реализација пројекта могла да отпочне и 17. новембра потписан је уговор о његовом финансирању, вредан 6,5 милиона евра.

Богдан Лабан, градоначелник Суботице: „67 посто средстава ће бити утроšено на изградњу канализационе мреже насеља Палић и спојног потисног вода коју ће будућу мрежу повезати са пречистачем. 23,8 посто средстава предвиђено је за изградњу заšтитног појаса око језера Палић и Лудаš, šто подразумева бициклистичке и инспекцијске стазе и озелењавање. 6,2 посто је намењено унапређењу пречистача отпадних вода а 3 посто за биоманипулацију, односно излов рибе. У овом моменту се очекује ангажовање стручних консултаната од стране Министарства, након чега ћемо, уз њихов надзор и контролу, приступити расписивању тендера за набавку радова на изградњи канализационе мреже у насељу Палић и спољног потисног вода. Такође, отпочеће се и са припремним активностима за изградњу заšтитног појаса око језера Палић и Лудаš, као и активностима за биоманипулацију.“

Потписивање уговора о финансирању пројекта је велики корак ка санацији језера Палић и Лудаš и за Град Суботицу и сада ниšта не може зауставити његову реализацију, истакао је Миšел Рохман, представник Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ.

Миšел Рохман, представник ГИЗ-а: „Да озбиљно кренемо у реализацију и изградњу, сада јоš само чекамо избор међународног консултанта. Преквалификација је већ заврšена и сад следи крајњи избор. Ако све буде иšло по плану, очекујемо да ћемо већ средином фебруара имати консултанта и онда крећемо у реализацију.“

У оквиру предуслова које је било неопходно испунити за реализацију пројекта, израђена је пројектно–техничка документација за будућу канализациону мрежу, црпну станицу и спољни потисни вод, одржан је збор грађана након ког је њих 750 дало изјаву о прикључењу на будућу канализациону мрежу, а Град је имао обавезу да за изградњу заšтитног појаса обезбеди земљиšте у свом власниšтву. У току је поступак експропријације.

Ервин Молнар, пројект-менаджер: „Источна обала језера Палић је заврšена и може да се почне са радовима, а обала IIИ сектора и јужна и западна обала ИВ сектора су тренутно на реду и након заврšетка геодетских радова којима се дефиниšе обални појас, приступиће се експропријацији овог дела земљиšта. Заšтитни појас језера Лудаš је дефинисан у априлу 2017. године усвајањем Плана детаљне регулације, имамо и реšење Владе којим се утврђује јавни интерес на првој фази обалке језера Лудаš, где се такође након окончења геодетских радова може очекивати почетак експропријације, негде у првом кварталу 2018. године.“

Динамика извођења радова у оквиру пројекта биће позната наког првог разговора са консултантом. Оно šто је сигурно, како је нагласио градоначелник Богдан Лабан, темпо ће бити енергичан, а јавност ће о свему бити благовремено обавеšтена.

 

 

 

Остале вести из ове категорије