Магазин Дани

Привреда

Представљен пројекат „Праћење токова отпада у Републици Србији“

Бојан Николић | 6. септембар 2017. | 14:42 | Привреда

Представљен пројекат „Праћење токова отпада у Републици Србији“

Привредна комора Србије – Регионална привредна комора Севернобачког округа, Агенција за заштиту животне средине и Регионални центар за животну средину, организовали су данас у просторијама коморе радионицу на тему „Праћење токова отпада у Републици Србији“.

Представницима локалне самоуправе и предузећа који су присуствовали радионици, представљени су досадашњи резултати пројекта који финансира Министарство спољних послова Краљевине Норвешке,  а чији основни задатак је успостављање система за квантитативно праћење свих токова отпада у нашој земљи.

„У Агенцији је успостављен информациони систем заштите животне средине. Један од тих сегмената јесте и праћење свих података који се тичу отпада. Кроз наш информациони систем достављају се подаци о отпаду свих произвођача као и оних који га преузимају како би га подвргли третману, да би га извезли или одложили. Нама су неопходни сви ти подаци како би их предали даље надлежним органима да тек онда када сазнају са чиме располажу  и колико отпада се ствара, и на који начин се са њим поступа, да могу да преузму и друге мере у складу са Стратегијом и Законом о управљању отпада. Овај пројекат нам је много помогао, с обзиром да податке о управљању отпадом прикупљамо од 2006. године. Ту су недостајале неке карике у самом ланцу извештавања. Уз пројекат смо успели да уз нове подзаконске акте које смо донели и нове обрасце, прикупимо и податке који су нам до сада недостајали, како би смо адекватно пратили све токове отпада.“ изјавила је Лјиљана Ђорђевић, самостални саветник Агенције за заштиту животне средине Р. Србије

Привредна комора Србије ставила је у фокус својих активности привреднике којима је неопходно олакшати предстојећу транзицију комплетне законске регулативе из ове области, а која је у вези са преговорима о приступању Европској унији.

„С обзиром да је управљање отпадом једно од најсложенијих подпоглавља у оквиру поглавља 27 које се тичу заштите животне средине очекују се у наредних 10 година и озбиљне инвестиције у овој област. Стога Привредна комора Србије у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине организује обуке привредника, који су често суочени са проблемима недостатка ресурса када подносе извештаје. Иначе привредници имају директну комуникацију са Агенцијом али овакви догађаји, попут данашњег, треба да им помогну да те проблеме превазиђу и да извештавање протекне много лакше.“ рекао је мр Душан Стокић, директор Центра за заштиту животне средине ПКС  

Поред представљања досадашњих резултата пројекта, присутнима су приказана софтверска решења о обавезама извештавања која ће бити доступна предузећима у Србији,  као и одговарајуће законска регулатива која се односи на праћење токова отпада у нашој земљи.  

Остале вести из ове категорије