Магазин Дани

Туризам

"Истражи Србију и Хрватску"

Бојан Николић | 18. јул 2017. | 09:50 | Туризам

"Истражи Србију и Хрватску"

Допринос развоју туризма и очувању културног и природног наслеђа, главни је приоритет ИПА прекограничног пројекта „Истражи Србију и Хрватску“ који ће заједно реализовати Регионална развојна агенција Панонрег, Фонд туристичког кластера микрорегије Суботица Палић, Развојна агенција Славонског Брода и Туристички кластер „Славонска кошарица“.

Сагледавањем ситуације у туризму у оба прекогранична подручја, уочени су бројни недостаци који онемогућавају искоришћавање пуног потенцијала обе туристичке регије. Лоша туристичка инфраструктура, низак ниво маркетинга који промовише културна наслеђа,  неразноврсна понуда али и недостатак комуникације између туристичких оператера са обе стране Дунава, разлози су недовољне развијености туристичке понуде. Стога пројекат за циљ има јачање и интеграцију  туристичке понуде обе прекограничне регије  као и боље управљање културном и природном баштином.

„ Пројекат је туристичког карактера, односно ради се на валоризацији туристичког потенцијала овог подручја. Неки од циљева пројекта које смо зацртали усмерени су ка три туристичке руте односно на руте које су везане за гастрономију, рекреацију и за еко туризам. Поред тога формираћемо велику базу података помоћу које ће туристи и сви заинтересовани проналазити све неопходне информације о пројекту али и о овим регионима који су интересантни. Такође израдићемо мапе, организоваћемо екскурзије за људе који ће оценити овај пројекат и још доста различитих активности.“ рекла је Ивана Рађеновић, пројектни менаджер

Пројекат који ће трајати две године, финансира се из развојних фондова Европске уније, са укупним буджетом у износу од 370.000 евра, од чега је буджет РРА Панонрег око 104.000 евра, док је буджет Фонда туристичког кластера микрорегије Суботица Палић око 69.000 евра. Очекивања по завршетку пројекта усмерена су ка повећању броја туриста, унапређењу сарадње између два региона и обогаћивању актуелне туристичке понуде.

Остале вести из ове категорије